Psykoterapeut Gitte høj

Emotionsfokuseret psykoterapi

I hjertet af København tilbyder psykoterapeut Gitte Høj MPF en dybdegående og følelsesmæssig tilgang til psykoterapi – se her. Hos Healthy You fokuserer man på at hjælpe individer med at navigere gennem følelsesmæssige udfordringer og finde vejen til personlig indsigt og helbredelse. Terapien bygger på en forståelse af, at følelsesmæssig smerte kan manifestere sig på mange måder, og at det ofte kan være en kompleks proces at forstå de underliggende årsager og behov.

Terapi som samtale og kontakt

Central for tilgangen hos Healthy You er ideen om, at terapi er en proces af samtale og kontakt. Gennem denne proces undersøges følelser og de bagvedliggende behov, hvilket kan være en udfordring, da mange har lært tidligt i livet at undertrykke eller ignorere visse følelser. Ved at genkende og acceptere hele følelsesspektret, bliver det muligt at reflektere over og forstå sine reaktioner, hvilket åbner op for en dybere selvforståelse og evnen til at handle konstruktivt i vanskelige situationer.

Målet med terapien er at fremme en bedre selvkontakt og forståelse af egne følelser og reaktioner. Denne proces bidrager til klarhed over, hvad man faktisk har brug for at gøre i forskellige situationer. Gennem samtalerne identificeres personlige ressourcer, som kan støtte den enkelte i at træffe de valg, der er mest meningsfulde og gavnlige for dem.

Pris for psykoterapi

  • 60 minutters session: 950 kroner
  • 90 minutters session: 1.200 kroner

Det er vigtigt at bemærke, at afbud skal meddeles senest dagen før sessionen for at undgå at blive opkrævet fuld pris. Afbud på dagen betales fuldt ud.

Kerneydelser i mobilvenlig tabel

Ydelse Beskrivelse Pris
60 minutters session En times dybdegående psykoterapi, hvor der fokuseres på at udforske og arbejde med klientens følelser og underliggende behov. 950 kr.
90 minutters session En halvanden times session, der giver yderligere rum og tid til at dykke dybere ind i følelsesmæssige processer og personlige ressourcer. 1.200 kr.
Afbudsregler Ved afbud senest dagen før er gratis. Afbud samme dag opkræves fuld pris.

Denne tilgang til psykoterapi er særlig for dem, der søger dybere indsigt i deres følelsesmæssige liv og ønsker at udvikle strategier til at håndtere livets udfordringer på en mere hensigtsmæssig og meningsfuld måde. Gitte Høj tilbyder et trygt og støttende miljø, hvor klienter kan udforske deres indre liv og finde vej til personlig vækst og heling.

Mere information kan findes på https://healthyyou.dk/

Scroll to Top