Glade medarbejdere med trivsel og humor

Nyt syn på humor og trivsel

Jeg hedder Maria og er 42 år gammel. Jeg arbejder som mellemleder i en større dansk produktionsvirksomhed. I mange år har jeg haft en fast rutine på arbejdspladsen, og selvom jeg altid har forsøgt at være opmærksom på mine kollegers trivsel, har jeg aldrig rigtig forstået, hvor vigtig humor kan være i denne sammenhæng. Det ændrede sig markant efter at have hørt et foredrag med Rune Green.

Forelæsningen med Rune Green

En dag blev jeg inviteret til et foredrag om trivsel og humor på arbejdspladsen. Jeg var lidt skeptisk i starten, da jeg ikke rigtig kunne se, hvordan humor kunne spille en afgørende rolle i et professionelt miljø. Men eftersom jeg altid har været åben for at lære nye ting, besluttede jeg mig for at give det en chance.

Rune Green var foredragsholderen, og hans tilgang var både inspirerende og tankevækkende. Han startede med at forklare, at humor ikke kun handler om at grine og have det sjovt, men også om at skabe en forbindelse mellem mennesker, nedbryde barrierer og fremme en positiv arbejdsatmosfære.

Humor som værktøj til bedre trivsel

Rune delte flere eksempler fra sin egen erfaring, hvor humor havde haft en positiv effekt på medarbejdernes trivsel og produktivitet. Han nævnte blandt andet, hvordan små humoristiske indslag i hverdagen kunne reducere stress og øge følelsen af samhørighed. En af hans pointer var, at humor kunne bruges som et værktøj til at håndtere konflikter og skabe en mere åben kommunikation.

Jeg kunne mærke, at noget begyndte at røre på sig inden i mig. Tanken om at bruge humor som et aktivt redskab på arbejdspladsen var fascinerende. Rune fremhævede også vigtigheden af at finde en balance mellem seriøsitet og humor, så det ikke underminerer arbejdets betydning, men i stedet styrker det.

Implementering af humor på arbejdspladsen

Efter foredraget besluttede jeg mig for at afprøve nogle af Runes idéer på min egen arbejdsplads. Jeg startede med små ændringer som at indføre en “ugens joke” på vores interne kommunikationsplatform og arrangere månedlige fredagsbarer med sjove temaer. Det var overraskende at se, hvor hurtigt mine kolleger begyndte at respondere positivt på disse tiltag.

Der var især en episode, der virkelig gjorde indtryk på mig. En af mine kolleger, som normalt var meget reserveret og lidt svær at komme ind på livet af, begyndte at deltage aktivt i vores fredagsbarer og delte endda selv nogle vittigheder. Det var en tydelig indikator på, at han følte sig mere tilpas og afslappet i vores arbejdsmiljø.

Humorens effekt på produktiviteten

En af de mest bemærkelsesværdige forandringer var, hvordan humor påvirkede produktiviteten. Vi oplevede færre sygedage, og generelt var der en mere positiv stemning på kontoret. Rune Green havde forklaret, at en arbejdsplads, hvor der er plads til humor og sjov, ofte vil være en mere produktiv arbejdsplads, og det kunne jeg nu selv se beviset på.

Vi begyndte også at implementere humor i vores møder. I stedet for de sædvanlige, lidt kedelige møder, begyndte vi at inkludere små sjove indslag og kreative aktiviteter, der gjorde møderne mere engagerende. Det betød, at medarbejderne var mere opmærksomme og involverede, hvilket resulterede i bedre beslutninger og mere effektive arbejdsprocesser.

Trivsel som en del af virksomhedskulturen

En anden vigtig læring fra Rune Green var, at trivsel skal være en integreret del af virksomhedskulturen. Det handler ikke kun om at have en gang imellem sjove aktiviteter, men om at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og set. Vi begyndte at fokusere mere på anerkendelse og ros, både fra ledelsen og mellem kollegerne.

Jeg indførte også regelmæssige trivselssamtaler, hvor medarbejderne kunne give feedback og komme med forslag til, hvordan vi kunne forbedre vores arbejdsmiljø. Det viste sig at være en stor succes, da det gav medarbejderne en følelse af ejerskab og medansvar for vores fælles trivsel.

At høre Rune Green tale om humor og trivsel på arbejdspladsen har virkelig været en øjenåbner for mig. Jeg har lært, at humor ikke kun er en kilde til latter, men også en kraftfuld ressource, der kan forbedre trivsel, styrke relationer og øge produktiviteten. Ved at integrere humor i vores daglige arbejdsliv har vi skabt et mere positivt og engagerende arbejdsmiljø, hvor alle føler sig mere tilpas og motiverede. Det har været en fantastisk rejse, og jeg ser frem til at fortsætte med at udforske, hvordan humor kan gøre vores arbejdsplads endnu bedre.

Scroll to Top